Stop de overlast, asielcentrum nu sluiten

De wijk is verzadigd! Nadat er al een opvangcentrum voor illegalen kwam in de Leuvensesteenweg, willen het Gewest en de Federale regering een nieuw opvangcentrum openen om 180 alleenstaande mannen in op te vangen. Zij zullen verblijven in de containers gelegen aan de kruising van de Evenepoelstraat en de Georginlaan te Schaarbeek.

De containers waren oorspronkelijk bedoeld voor Oekraïense families, nu zijn het asielzoekers uit gans de wereld met een wellichte meerderheid aan Afrikanen. Nogmaals zonder de buurtbewoners te raadplegen, die zullen moeten leven met de overlast in hun wijk.

Het Vlaams Belang stelt voor:

 • Om af te zien van het gebruik van de containers om er alleenstaande mannen in te herbergen.
 • Om het containerdorp zo snel mogelijk af te breken.
 • Dat de gemeente duidelijk maakt aan de Federale regering dat het welzijn en de veiligheid van de Schaarbeekenaren prioritair is.
 • Om in plaats van massaal asielzoekers op te vangen, men werk maakt van het toepassen van het programma van het Vlaams Belang:
  • Asielprocedure doorlopen in de eigen regio van de asielzoeker.
  • Geen asiel meer toekennen aan wie illegaal ons grondgebied betreedt.
  • Effectieve terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers
  • Grenzen sluiten en bewaken.

© Vlaams Belang 2023